Bebak Higiénikus antibakteriális kéz- és felületfertőtlenítő spray 150ml

Javaslat a termék használatára!

Közösségi felhasználásra. Megtisztítja és fertőtleníti a kezét víz és szappan, valamint szárítás nélkül. Alkohol bázisú, használat után öblítést nem igényel. Használati útmutató: A kéz és a bőr helyi fertőtlenítésére is szolgál. Hatékony a mikrobák, vírusok és baktériumok ellen. Egyszerűen biztosít higiéniát otthon, munkahelyen, zsúfolt környezetben. Fújja be a kívánt felületet. Várjon kb. 30 másodpercet, amíg megszárad. FIGYELEM: Használat előtt alaposan rázza fel!  VESZÉLY! Propán-bután hajtógázas! Rendkívül tűzveszélyes aeroszol! A palackban túlnyomás uralkodik, hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. Gyermekektől elzárva tartandó. A permet belégzése tilos. BELÉGZÉS ESETÉN: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  Csak jól szellőző helyiségben használja. Az üres flakont háztartási hulladékként kell kezelni. Forgalmazza: Menthol Kft 1163 Budapest Sashalmi st 7. info@menthol.hu. Minőségét megőrzi: feltűntetve a csomagoláson (nap, hónap, év) Összetevők: feltűntetve a csomagoláson.


EnglishGermanHungarianTurkish